Behandling af dine persondata


Som led i indgåelsen af en aftale om håndværksmæssigt arbejde udført af Vinde Murerfirma ApS, behandler
vi en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i
henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.


Vinde Murerfirma ApS er såkaldt ”dataansvarlig”.

Vores kontaktoplysninger er:

Vinde Murerfirma ApS
Danelykke 3
7800 Skive
Mail: hv@vindemurerfirma.dk
Tlf. 25 65 55 19


Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne udføre det førnævnte arbejde på
din/tilknyttede adresse, samt at kunne sende dig en faktura på udført arbejde efterfølgende.


Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.


Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen
af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af det førnævnte arbejde. Desuden sker behandlingen i henhold
til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven
for dig.


Dine personoplysninger kan om nødvendigt blive videregivet til underentreprenører og rådgivere, med henblik
på at aftalen med dig kan realiseres.


Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi
oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på gældende regnskabsmæssige lovkrav, når vi skal fastlægge, hvor
længe dine oplysninger vil blive opbevaret.


Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de
personoplysninger, Vinde Murerfirma ApS behandler om dig:

 

  •  Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  •  Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  •  Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  •  Retten til indsigelse
  •  Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.


Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at
Vinde Murerfirma ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.


Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.


Med venlig hilsen


HC Vestergaard
Indehaver

Vinde Murerfirma ApS